مرور برچسب

تحریم امریگا علیه ایران

 واشنگتن امروز (پنجشنبه) تحریم‌های جدیدی برای صنعت نفت ایران اعمال کرد

تحریم صنعت نفت در ادامه سیاست تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و غیرانسانی رژیم آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن امروز (پنجشنبه) تحریم‌های جدیدی مرتبط با تهران اعمال کرد. #تحریم_صنعت_نفت_ایران#امریکا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی