مرور برچسب

تجمیع و توزیع سود سهام عدالت

وضعیت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان/ ‌ حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: هیأت تطبیق مقررات دولت ایرادی به مصوبه اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گرفته است، با توجه به ایراد وارده به مصوبه بعید می‌دانم تا پیش از پایان سال، سهام عدالت به جاماندگان دو دهک