مرور برچسب

تجمع بروکسل

درگیری بین براندازان در بروکسل

تصویری از کتک خوردن حسن حبیبی از منافقین مجاهدین خلق بدست چماقداران رضا پهلوی در بروکسل! بابا شماها رو باید توی باغ وحش ببندن به درخت اومدید شعار ازادی میدید ؟😂😂😂