مرور برچسب

تجزیه طلبی

تجزیه طلبی روی دیگر مدعیان براندازی!

ماهیت واقعی تجمع بروکسل لحظه به لحظه آشکارتر می‌شود؛ تجزیه‌طلبی روی دیگر مدعیان براندازی! علی‌رغم ادعاها مبنی بر همبستگی و اتحاد در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در بروکسل اما در این تصاویر حضور گروهک جدایی‌طلب تروریستی "الاحوازیه"