مرور برچسب

تجاوز جنسی، پناهجویان، آمریکا

تجاوز جنسی؛ خطری بزرگ در کمین پناهجویان آمریکا

افشاگری تکاندهنده مقام سابق مهاجرت آمریکا درباره میزان تجاوز و مرگ پناهجویان در مرزهای این کشور!! «توماس هومن» رئیس اسبق اداره مهاجرت آمریکا: «تجاوز به دختران و زنان و مرگ آنان در مرزها به صورت روزانه اتفاق می‌افتد!! بحران‌های انسانی