مرور برچسب

تجاوز جنسی، زنان، آمار

آمار تکان دهنده تجاوز در دنیا؛ ۱۵کشور جهان با بیشترین آمار تجاوز جنسی به زنان

زن زندگی آزادی در دنیا این شکلیه۱۵ کشور جهان با بیشترین آمار تجاوز جنسی به زنان سوئد و سوئیس رو ببینیدآدم اصلا کیف میکنه از رتبه و آمارشون اونایی که دوست داشتن گوسفندی باشن توی سوئد، کجای مجلس نشستن؟