مرور برچسب

تبلیغ سقط جنین

جرم بودن تبلیغ سقط جنین و خرید و فروش وسایل مرتبط با آن در فضای مجازی

هرگونه تبلیغ، ترویج و آموزش سقط جنین و همچنین خرید یا فروش دارو، مواد و وسایل مرتبط با آن در فضای مجازی به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد. #منتظری#مصادیق#محتوای#مجرمانه#سلامت یکصد و سی و پنجمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق