مرور برچسب

تبعیض، بانک‌ها، مردم،. کارمندان

انتقاد حجت الاسلام قمی از تبعیض بانک‌ها بین مردم و کارمندان خود!

انتقاد حجت الاسلام قمی به ماجرای وام‌های بدون سود بانکداران به کارمندانشان و ۵۰۰هزار خانه خالی در اختیار بانک‌ها امام میگفت مردم ندارند من هم نمیخواهم داشته باشم، آیا امروز مسئولین اینطور هستند؟