مرور برچسب

تبصره 5 ماده 833

 گواهینامه صلاحیت معلمی الزامی شد /گذراندن دوره مهارت آموزی و ارزشیابی صلاحیت

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان گفت: بیش از 107 هزار مهارت‌آموز (مشمول ماده28 اساسنامه) به وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است که دوره مهارت‌آموزی و فرایند ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای آن را با موفقیت گذرانده‌اند.