مرور برچسب

تبصره هفتم لایحه بودجه

برقراری ۱۰ میلیون ریال برای هر بازنشسته از ابتدای سال ۱۴۰۲ تکلیف جدید شهرداری

در جلسه یکصد و سی و یکم شورای اسلامی شهر تهران تبصره 7 لایحه بودجه به تصویب رسید. #امانی#طرح_10_میلیونی#بازنشستگان#شهرداری ناصر امانی در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تشریح تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری