مرور برچسب

تامین کیت و تجهیزات

آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در خطر تعطیلی / افزایش قیمت ها و کاهش کیفیت کیت ها

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران گفت: آزمایشگاه های تشخیص طبی در خطر تعطیلی هستند. #همتی#آزمایشگاهای#طبی#خطر#تعطیلی شهروز همتی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران با اشاره به برگزاری بیستمین کنگره