مرور برچسب

تامین امنیت

رئیس قوه قضائیه بر اجرای به موقع احکام تاکید کرد

رئیس قوه قضاییه بر اهمیت اجرای به موقع احکام صادره توسط مرجع اجرای احکام تاکید کرد و گفت: مسئولان قضایی ذی‌ربط تمام پیگیری‌های لازم را برای به موقع اجرا شدن آرای صادره انجام دهند و چنانچه حکمی قابلیت اجرا ندارد، دلیل عدم اجرا، ارائه شود.