مرور برچسب

تاثیر زمان

مهمترین عامل در پیروی ولایت لحظه شناسی در شناخت دشمن است

بصیرت در شناخت دشمن یکی از مهمترین لوازم شناخت دوست و دشمن در شرایط بحران و غبارآلوده است که در این شرایط تنها تمسک و پیروی از خدا و ائمه معصومین (ع) و پس از آن ولایت فقیه می تواند  انسان را از گردنه های خطرناک به سلامت عبور دهد.