مرور برچسب

بیولوژیک

جنگ بیولوژیک آمریکا علیه مردم ایران!

🔴 #هشدار | دوست عزیزی که خوشحالی آنجلیناجولی در حمایت از جنبش ازتون خواسته یه تیکه از موهاتون رو براش بفرستین؛ این کلیپ برای شماست! دسترسی به ژنوم ایرانی برای جنگ بیولوژیک امریکا علیه مردم ایران!