مرور برچسب

بیمه انفرادی مادر باردار

بیمه سلامت بیش از ۶۰ قلم داروی درمان ناباروری تحت پوشش قرار داد

رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: بیش از ۶۰ قلم داروی درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت است. #پوشش#بیمه#60_قلم#داروی#ناباروری به گزارش خبرگزاری افسران، رضا سعیدی در خصوص پوشش خدمات درمان ناباروری، گفت: در بیمه سلامت