مرور برچسب

بیمه آینده سازان

قرارداد جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری تمدید می شود

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از تمدید قرارداد جبران هزینه خسارت درمان ۱۴۰۱ به مدت یک ماه با شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ خبر داد. #جبران#خسارت#درمان#بازنشستگان#کشوری# به گزارش