مرور برچسب

بیماری های گرد و غبار

پیامدهای گرد و غبار در خاورمیانه/ مرگ ۲۱ هزار ایرانی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: بیش از ۳۸ میلیون از جمعیت کشور تحت تاثیر پیامدهای ناشی از پدیده گرد و غبار در خاورمیانه قرار گرفته‌اند و این آمار حاکی از رشد فزاینده مراجعات مردم به مراکز بهداشتی و درمانی است.