مرور برچسب

بیمارستان میلاد اهواز

فوت دختر جوان اهوازی در حین جراحی زیبایی / انجام کالبد شکافی

رییس بیمارستان میلاد اهواز جزییات فوت یک دختر ۲۳ ساله اهوازی حین جراحی زیبایی در این بیمارستان را تشریح کرد. # به گزارش افسران، دکتر عبدالحکیم آباریان بیان‌کرد: عمل زیبایی این زن جوان چهارشنبه از ساعت ۱۵ آغاز شد و ساعت ۱۹ کارکرد قلب