مرور برچسب

بیداری مسلمین

ضرورت صدور انقلاب اسلامی / بیانات امام خمینی (ره)

وظیفه‌ی ماست که در مقابل ابرقدرتها بایستیم و قدرت ایستادن هم داریم؛ به شرط اینکه روشنفکران دست از غرب و شرق و غربزدگی و شرق‌زدگی بردارند و صراط مستقیم اسلام و ملیّت را دنبال کنند. #صدور#انقلاب#جهان#پشتیبانی#مستضعفین#اسلام