مرور برچسب

بودجه دارو در سازمان برنامه و بودجه

شرایط پایدار ذخایر دارویی کشور / موجودی مناسب برای شش ماه

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو از پایداری وضعیت: ذخایر دارویی کشور در مقایسه با سه ماه گذشته خبر داد و گفت بیش از ۶۰ درصد اقلام دارویی بیش از شش ماه موجودی مناسبی دارند. #محمدی#معاونت_بهداشت#ذخایر_دارو سید حیدر محمدی،