مرور برچسب

به دستور رئیسی

برکناری مدیرعامل ایران‌ خودرو با دستور رئیس جمهور / عدم تغییر دستور رئیس‌ جمهور

در حالی‌که سه هفته پیش برخی رسانه‌ها،‌ خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو به علت واگذاری رانتی را منتشر کرده بودند،‌ امروز با تغییر خطیبی این خبر تأیید و محقق شد. #رئیسی#بر_کناری#مدیر#ایران_خودرو# روز 25 دی‌ماه