مرور برچسب

بهمن‌ماه سال ۱۳۶۲

حماسه غلامرضا بازدار و گروه ۵۰ نفره‌‌اش در مهران

حجم پاتک‌های سنگین عراقی‌ها برای بازپس‌گیری مواضع از دست‌رفته و اشراف رزمندگان بر دشمن از روی ارتفاعات فتح‌شده مهران، باعث شد گروهی از رزمندگان گردان‌های عملیاتی ۵۰۵ محرم و ۵۰۳ شهید بهشتی وارد میدان شوند. #حماسه#بازدار_50نفر#مهران#1362