مرور برچسب

بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل

سهم ۶۰ درصدی منابع متحرک در آلودگی هوا / تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت:یکی از عمده ترین دلایل ایجاد آلودگی هوا وجود منابع متحرک است. #پیر_هادی#سهم_60#درصد#بودجه#آلودگی مهدی پیرهادی با بیان اینکه بی تردید یکی از مشکلات عمده شهر تهران که