مرور برچسب

بهانه کمبود منابع مالی

دریافت دفاعیه مقامات مسئول برای استنکاف از اجرای قانون جوانی جمعیت

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اخذ دفاع از36 نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی که یا به وظایف خود در رابطه با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده‌اند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کرده‌اند، خبر داد.