مرور برچسب

بندر خشک ریلی تهران

تحول در حمل بین‌الملی‌ بار با ایجاد بندر خشک ریلی تهران / فراهم بودن زیرساخت‌های جهش اقتصادی‌ ریلی

مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: همه چیز آماده است تا جهش اقتصادی در حوزه ریلی رخ دهد و قطعا با حمایت وزارت راه و شهرسازی شاهد جهش در حوزه اقتصاد راه‌آهن خواهیم بود. #صالحی#مدیر_عامل#راه_آهن#ایجاد#بندر_ریلی#تهران سید میعاد صالحی امروز در