مرور برچسب

بلومبرگ، افزایش، فروش نفت ایران

تلاش بلومبرگ برای نسبت‌دادن افزایش فروش نفت ایران به یک توافق خیالی

در شرایطی که تلاش‌های مختلف دولت بایدن برای تنگ‌کردن حلقۀ تحریم‌ها علیه ایران با شکست مواجه شده یک رسانۀ غربی امروز تلاش کرده افزایش فروش نفت ایران را به یک توافق خیالی میان تهران و واشنگتن نسبت دهد. بلومبرگ ادعا کرده مقام‌های دولت