مرور برچسب

بصیرت

بصیرت؛ مرز بین عوام و خواص است.

⭕️ بررسی تاریخ با عینک عوام و خواص | #خاصیتمهماین_تحلیل در دیدگاه رهبر انقلاب مردم در طول تاریخ به دو دسته عوام و خواص تقسیم می‌شوند با توجه به تعریف این دو شما جزو کرام دسته هستید و آیا وظایف خود را به درستی انجام می‌دهید؟