مرور برچسب

برگزاری آزمون پایان نیمسال

راه اندازی سامانه کاتب دانشگاه آزاد / بارگذاری محتوای درسی در سامانه

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد از راه اندازی سامانه کاتب به منظور بارگذاری محتوای کلاس درس دانشجویان و برگزاری متمرکز آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد خبر داد. #سامانه_کاتب#دانشگاه_آزاد#محتوای_درسی محمد علی اکبری