مرور برچسب

بررسی پرونده خودروهای توقیفی

صدور دستور قضائی برای بررسی پرونده خودروهای توقیفی

رئیس کل دادگستری استان تهران به طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید و دستور بررسی پرونده خودروهای توقیفی را صادر کرد. #توقیف#خودرو#دستور#قضائی#بررسی به نقل از قوه قضائیه، علی