مرور برچسب

بررسی و حل مشکلات کن و سولقان

خطر از بین رفتن بافت و زندگی روستایی در کن و سولقان

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سعی خواهیم کرد تمام دستگاه های مربوط را در راستای خدمت رسانی بهتر به اهالی کن و روستاهای سولقان درگیر کنیم تا مشکلات هرچه سریعتر حل شود. #علیرضا_نادعلی#سخنگوی_شورا#بافت_سنتی#کن_سولقان علیرضا نادعلی،