مرور برچسب

بررسی نقش مساجد

بزرگ‌استادی که اسلام را پرچمدار آزادی می‌دانست /کلام زیبای “لکم دینکم و لی دین”

محال است در ایدئولوژی‌های موجود در جهان؛‌ از فاشیسم گرفته تا کمونیسم و نازیسم و... یک ایدئولوژی را پیدا کنید که پایه‌گذارش بگوید در مکتب من، اکراه و اجباری نیست. محال است هیچ دموکراسی در جهان به این زیبایی بگوید: «لکم دینکم و لی