مرور برچسب

براندازان

عصبانیت آرمیتا عباسی از لشکر سایبری براندازان

فقط من تریبون دارم؟ چرا به بقیه گیر نمیدید؟راستی امروز حقوق گرفتید بابت مسیجایی که بهم دادید؟ عزیزم شما هشتگ زدی تهشم منتظر بودی جنازمو ببینی، وقتی دیدی زنده‌ام انگار بیشتر ناراحت شدی! همچنان داری تمام تلاشتو میکنی که جنازمو