مرور برچسب

بختیار، صدام، فرماندهان شاه، حمله به ایران

بختیار و فرماندهان شاه به صدام برای حمله به ایران مشاوره می‌دادند!

فیلمی که باید به صورت سلطنت‌طلبان کوبید.وقتی بختیار و ژنرال شاهنشاهی صدام را تحریک به حمله ایران می‌کردند!! حامد الجبوری وزیر امور خارجه صدام: پیش از جنگ می دانستیم قرار است با ایران وارد درگیری نظامی شویم. در جلساتی که وزیر امور