مرور برچسب

بحران، رژیم صهیونیستی

بحرانی که کار رژیم صهیونیستی را تمام میکند

کارشناسان صهیونیست: بحران داخلی کنونی در اسرائیل روی مقابله با رفتارهای ایران تاثیر گذار است اسرائیل اکنون دچار بحران خطرناکی شده و نتانیاهو بدون حضور خلبانان اسرائیلی تهدید نظامی خود علیه ایران را از دست می دهد و خیال ایران راحت خواهد