مرور برچسب

بانکها مکلف به 40 درصد تسهیلات

دور زدن قانون جهش تولید مسکن توسط بانکها / وعده مسکنی رئیس‌جمهور گرفتار نظام بانکی

نظام بانکی پس از بی‌اعتنایی به قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی کرده است با هماهنگی یکی از دستگاه‌ها، زمینه حذف ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات در این قانون را مهیا کند. #قانون_جهش#تولید_مسکن#نظام_بانکی#دور_زدن#بانکها#جریمه بر اساس