مرور برچسب

بالگردهای سیاه

اولین حضور مین‌های ضد بالگرد تا انفجار تله‌های عظیم انفجاری در رزمایش پیامبر اعظم

رزمایش پیامبر اعظم (ص) 12 سپاه رزمایش‌ها در سطح جهان یکی از راه‌های حفظ و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح هستند. رویدادهایی که نیروهای مسلح با حضور در آن‌ها دو کار مهم را انجام می‌دهند؛ نخست، تمرین آموخته‌های قبلی، دوم، تمرین تاکتیک‌های