مرور برچسب

بازپروری معتادین متهاجر

راه اندازی مراکز مهارت آموزی معتادان متجاهر/ اختصاص بودجه ۳۵میلیارد تومانی

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت:در بودجه سال جاری ۳۵ میلیارد تومان اعتبار به منظور راه اندازی مراکز مهارت آموزی معتادان متجاهر در نظر گرفته شده است. #شمس_احسان#عضو#کمیسیون#فرهنگی به گزارش خبرگزاری افسران، زهرا شمس‌احسان عضو شورای