مرور برچسب

بازدید از اورژانس

بازدید سرزده دکتر عین اللهی وزیر بهداشت از بیمارستان امام حسین (ع) تهران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان آموزشی و درمانی امام حسین (ع) تهران به صورت سر زده بازدید کرد. #عیادت#بیماران#وزیر#بهداشت#بیمارستان#امام_حسین(ع) به گزارش خبرگزاری افسران، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش