مرور برچسب

بازدهی اقتصادی ساخت و ساز

۵۰ درصد بافت فرسوده تهران نوسازی شد / جهش‌ ساخت و ساز مسکن از ۳ ماه آینده

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: 5 درصد شهر تهران یعنی 4450 هکتار فرسوده محسوب می‌شود و 15 درصد جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند و 50 درصد این افراد به طور مستقیم در معرض خطر هستند، اما با بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹‌ بندی تا 3 ماه