مرور برچسب

بازداشت، شبکه بهائی، اخلالگر

وزارت اطلاعات: بازداشت شبکه‌ بهاییِ اخلالگر در موضوع دارو

وزارت اطلاعات:در ضربه‌ وارده ۹ نفر از عوامل اصلی با حکم مرجع قضایی بازداشت و ۴۰ باب داروخانه و انبار توقیف شد. در یک نمونه یکی از خانواده‌های بهایی در شهر تهران با تملک آشکار و پنهانِ ۲۰ داروخانه و ۳ شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی و