مرور برچسب

بازداشت، حادثه شاهچراغ

بازداشت ۳۷ نفر در ارتباط با حادثه شاهچر‌اغ‌

رئیس دادگستری استان فار‌س:در ‌پرونده حادثه تروریستی شاهچراغ تاکنون در مجموع ۳۷ نفر بازداشت شدند که ۵ نفر از این افراد ضمن رفع شبهات از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شده‌اند که به غیر از ۳ متهم اصلی که پرونده قضایی آنان به دادگاه ارسال شده