مرور برچسب

بازار ارز، ارز نیمایی، دلار

بازگشت به گذشته، بازار ارز را به اینجا کشاند.

در دلار ۲۸۵۰۰ تقریبا همه تجارب ۴۲۰۰ را دوباره تکرار کردیم مجید شاکری، کارشناس اقتصادی: تمام آن لحظات اردیبهشت ۱۳۹۷ به معنایی دارد تکرار می‌شود.وقتی اعلام این قیمت اعلام شد فردا صبحش، تعداد تقاضا در نیما ۳ برابر شد. یعنی همه می‌گفتند