مرور برچسب

بازاریابی و فروش

بنیاد برکت به متقاضیان اشتغال آموزش رایگان می دهد

به همت بنیاد برکت، فیلم‌های آموزشی اشتغال به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. #بنیاد_برکت#آموزش_رایگان#ماهرشو سیدمحسن کالوندی ،دبیر کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت از آغاز طرح «برکت با ماهرشو» خبر داد و گفت: متقاضیان