مرور برچسب

بازارسازی، نفت، راهبرد دولت سیزدهم

“بازارسازی نفت” راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم به جای تعلل برای توافق با آمریکا

بعد از عضویت ایران در #بریکس، آفریقای جنوبی پروژه احیای ۵ پالایشگاه خودشو به ایران سپرده و این یعنی قراره میلیاردها دلار به ایران سود برسه جانم دیپلماسی سید ابراهیم 💪