مرور برچسب

بارریزی هوایی

برگزاری تمرین امداد هوایی با هدف آمادگی برای زلزله در پایتخت

صبح امروز تمرین امداد هوایی با هدف آمادگی برای بحران‌های طبیعی از جمله زلزله، با حضور شهردار تهران برگزار شد. #امداد#هوایی#تمرین#آزمایشی#آمادگی#زلزله صبح امروز تمرین امداد هوایی با هدف آمادگی برای بحران‌های طبیعی از جمله زلزله،