مرور برچسب

باجناق

جاسوس باجناق چگونه برزو ارجمند را فریب داد؟

🔹طبق اسناد منتشر شده، برزو ارجمند که اکنون در خارج از کشور مشغول تبلیغ علیه ایران است، توسط باجناق آمریکایی خود به نام «بیلیتیس مورئا» جذب و به خارج از کشور رفته است. 🔹اسناد جدیدی که در رابطه با «بیلیتیس مورئا» منتشر شده نشان می‌دهد