مرور برچسب

اینترنشال، فرار، آمریکا

پشت پرده فرار اینترنشنال به آمریکا چه بود؟

تلویزیون پادشاهی سعودی (اینترنشنال) چند روز قبل اعلام کرد به طور موقت بابت مسائل امنیتی از انگلیس خارج و به آمریکا منتقل خواهد شد! اما واقعیت چیست؟ روبین امیلی مدیریت اخبار دیجیتال مجموعه آفکام که در واقع نهاد ناظر بر شبکه های صوتی و