مرور برچسب

ایمان محور محبت

عوامل ایجاد محبت به نقل از احادیث اهل بیت (ع)

محبت، استحکام بخش روابط میان انسان هاست که می تواند به گونه های مختلف خود را نشان دهد. #عوامل#ایجاد#محبت#در_روایات بر اساس سخنان اهل بیت (ع)، هر که در نماز، دل به خدا دهد، خداوند روبه او می کند و دلهاى مؤمنین را هم به دوستى با او مى