مرور برچسب

ایمان قلبی

علت شکست پویش محرم سیاه نپوشید

«سیاه نپوشید و نذری محرم نخورید» پویش جدیدی بود که امسال، چندروز از قبل از فرا رسیدن ماه محرم توسط براندازان راه اندازی شد. اما با برگزاری باشکوه عزاداری های حسینی این پویش شکست خورد. #شکست#پویش#مشکی#نپوشید به گزارش افسران، سالیان