مرور برچسب

ایستادگی و مقابله

دشمن شناسی با افزایش بصیرت / دشمن در خانه است

دشمن همواره در کمین است و ما باید با افزایش بصیرت و دشمن شناسی، از کشورمان در برابر دشمنان محافظت نماییم. #شناخت#دشمن#داخلی#خارجی کشور ما بنا به دلایل متعددی همواره و در دوره‌های مختلف دشمنان فراوانی داشته اما این روند با روی کار